Filosofie

Ieder jaar geven wij enkele  filososfie - en meditatielessen.

De bedoeling is  de yogabeoefenaars de kans geven dieper in te gaan op de filosofie en het meditatieaspect, dat integraal deel uit maakt van Yoga.

Tijdens deze lessen worden thema's besproken uit de Yogafilosofie zoals 'De Soetra van Patanjali', 'Bhagavad Gietaa', 'Oepanishads', 'meditatie' ...

JapaYoga is ook een vast onderdeel van de les.

De les eindigt met een diepe ontspanning.