Filosofie

Ieder jaar geven wij enkele  filososfie - en meditatielessen.

De bedoeling is  de yogabeoefenaars de kans geven dieper in te gaan op de filosofie en het meditatieaspect, dat integraal deel uit maakt van Yoga.

Tijdens deze lessen worden thema's besproken uit de Yogafilosofie zoals 'De Soetra van Patanjali', 'Bhagavad Gietaa', 'Oepanishads', 'meditatie' ...

We willen graag de inhoud van onze filosofielessen online beschikbaar maken om zo ook de kans te geven aan de geinteresseerden die niet naar die lessen kunnen komen toch toegang te verschaffen tot die kennis.

De filosofielessen eindigen steeds met een meditatie en ontspanning.

Wegens de huidige omstandigheden zullen er geen nieuwe live-lessen door gaan voor de start van het nieuwe schooljaar.